Biểu mẫu"Chấp nhận cho cán bộ chuyển công tác"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
374
lượt xem
29
download

Biểu mẫu"Chấp nhận cho cán bộ chuyển công tác"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định chấp nhận cho cán bộ nhân viên thuyên chuyển công tác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu"Chấp nhận cho cán bộ chuyển công tác"

  1. [TÊN ĐƠN VỊ] CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: [SỐ QĐ] Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Về việc thuyên chuyển công tác [CHỨC DANH] [TÊN CQ]] - Căn cứ vào quyết định [SỐ QĐ], ngày [NGÀY] về việc thành lập [TÊN CQ]; - Xét đơn xin chuyển công tác của Ông (bà) [TÊN]; - Căn cứ vào công văn tiếp nhận [SỐ QĐ], ngày [NGÀY] của [TÊN CQ]; - Theo đề nghị của ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay chấp thuận cho Ông (bà) [TÊN] đang công tác tại [TÊN CQ] được chuyển công tác đến [TÊN CQ] kể từ ngày [NGÀY]; Điều 2. Lương và các khoản phụ cấp của Ông (bà) [TÊN] do [TÊN CQ] mới đài thọ theo giấy báo thôi trả lương của [TÊN CQ] cũ; Điều 3. Ông (bà) Chánh văn phòng (Trưởng phòng Hành chính quản trị); Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Kế toán- tài vụ và Ông (bà) [TÊN] có trách nhiệm thi hành quyết định này. THỦ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 3 - Hồ sơ đương sự - Lưu Văn phòng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản