Biểu mẫu: "Chi tiết bán hàng theo nhân viên"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
384
lượt xem
76
download

Biểu mẫu: "Chi tiết bán hàng theo nhân viên"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu về bảng kê khai Chi tiết bán hàng theo nhân viên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Chi tiết bán hàng theo nhân viên"

  1. CHI TIẾT BÁN HÀNG THEO NHÂN VIÊN Từ ngày :................Đến ngày :................... Ngày Số Loại Mã hàng Tên  Số  Đơn giá Thành  Số lượng trả  Giảm  Thuế trong  hàng lượng tiền lại giá /Trả  doanh thu lại Mã nhân viên :................Tên nhân viên :..................... Cộng Tổng cộng
Đồng bộ tài khoản