Biểu mẫu"Chứng từ ghi sổ"

Chia sẻ: giangltg

Biểu mẫu về Chứng từ ghi sổ

Nội dung Text: Biểu mẫu"Chứng từ ghi sổ"

Bộ (Sở) :........ Mẫu số S02A­H
Đơn vị :........
CHỨNG TỪ GHI SỔ


Số :.......................................CTGS :.....................................Ghi chú :.......................
.....................................................................................................................................
Ngày CTGS :...............................................................................................................


Ngày Số CT Trích yếu Nợ Có Số tiền
Kèm theo : ....................................................................................chứng từ gốc


Lập, ngày … tháng … năm …
Người lập Phụ trách kế toán

(Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản