BIỂU MẪU " DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH HỒ SƠ CẤP SỔ BHXH , THẺ BHYT "

Chia sẻ: tuongvan

Mẫu giấy đề nghị điều chỉnh hồ sơ cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo Mẫu số 03b-TBH

Nội dung Text: BIỂU MẪU " DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH HỒ SƠ CẤP SỔ BHXH , THẺ BHYT "

Mã đơn vị: Mã KCB: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH HỒ SƠ CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT Mẫu số 03b-TBH

Tên đơn vị: (Kèm công văn số ………… ngày … tháng … năm …… )

Địa chỉ:


Nội dung thay đổi
STT Họ tên Số sổ BHXH Số thẻ KCB Cũ M ới Lý do điều chỉnh
(điều chỉnh)
1 2 3 4 5 6 7 8
ĐỀ NGHỊ GIA HẠN THẺ BHYT:
- Số thẻ BHYT gia hạn:.............. thẻ; Trong đó ngoại tỉnh:............... thẻ.
Thời hạn sử dụng của thẻ BHYT từ ngày __/__/____ đến ngày __/__/____

Ngày..... tháng...... năm.......... Ngày..... tháng...... năm..........
Cán bộ thu Giám đốc BHXH Người lập biểu Người sử dụng lao động
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản