Biểu mẫu: " Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn "

Chia sẻ: Tran Vanchinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
328
lượt xem
54
download

Biểu mẫu: " Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu bảng danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: " Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn "

  1. Download từ website        ấn Luật – Công ty Bắc Việt Luật (Tham khảo site mới www.duan.vn và www.dangkykinhdoanh.net  Tư V   D A N H S ÁC H T H À N H V I Ê N C Ô N G T Y T R Á C H N H I Ệ M H Ữ U H Ạ N C Ó H A I T H À N H V I Ê N T R Ở L Ê N S ố , n g à y, c ơ Vốn góp q ua n c ấ p Nơi đăng ký hộ CMND hoặc khẩu thường trú hộ chiếu đối Phầ Sở hữu Loại tài sản, Chỗ ở Thời Chữ ký Ngày, đ ố i v ớ i c á n hâ n v ớ i c á n hâ n , hiện tại vốn số lượng, giá điểm của thành tháng, n hoặc địa chỉ trụ Giới Quốc Dân tộc TT Tên thành hoặc Giấy đối với góp vốn năm sinh viên vốn trị tài sản ( %) sở chính đối tịch viên tính chứng nhận đối với thành góp vốn góp với tổ chức Đ K KD đ ố i thành viên viên là cá v ớ i d oa n h là cá nhân nhân nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ........., ngày ......... tháng ......... năm ........ Đại diện theo pháp luật của công ty (Ký và ghi rõ họ tên) Ghi chú: Cột 10 ghi tổng giá trị góp vốn của từng thành viên

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản