BIỂU MẪU '" ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ"

Chia sẻ: tuongvan

Mẫu đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí theo Mẫu số 12

Nội dung Text: BIỂU MẪU '" ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ"

Mẫu số 12-HSB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chớ MinhTên tôi là: ..................................... sinh ngày .......... tháng ........... năm .....….
Chức danh nghề nghiệp, c ấp bậc, chức
vụ: .......................................................
Cơ quan, đơn
vị: ...............................................................................................
Hiện cư trú tại:
……………………………………………………………….
Số sổ BHXH:....................................................................................................
Tổng số thời gian đóng BHXH: ............................. năm ........................
tháng
Đã nghỉ việc bảo lưu thời gian đóng BHXH từ: ……………………………
Sau thời gian bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội; Căn cứ quy định
của chính sách tôi làm đơn này đề nghị được hưởng chế độ hưu trí.
Đề nghị Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chớ Minh xem xét (hoặc giới
thiệu ra Hội đồng giám định y khoa) để giải quyết chế độ hưu trí theo quy định
của Nhà nước.

............, ngày ...... tháng ..... năm ..... ............., ngày ....... tháng ..... năm .....
Xác nhận của chính quyền Người làm đơn
địa phương nơi cư trú (Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, đóng dấu)
Ghi chú: - Mẫu này áp dụng đối với người lao động bảo lưu thời gian đóng BHXH.
- Người được giới thiệu đi giám định khả năng lao động nếu kết quả giám
định đủ điều kiện giải quyết chế độ hưu trí thì sau đó không phải làm đơn nữa.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản