Biểu mẫu " Đơn xin điều chỉnh bằng tốt nghiệp"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
378
lượt xem
33
download

Biểu mẫu " Đơn xin điều chỉnh bằng tốt nghiệp"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Đơn xin điều chỉnh bằng tốt nghiệp"

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH BẰNG TỐT NGHIỆP CẤP ................ Kính gởi : Ông Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Tôi tên là : ...................................................................................... Sinh ngày :....................................................................................... Nơi sinh : ........................................................................................ Đã học lớp 9 (hoặc 12) tại trường : ............................................. Nay tôi làm đơn này, xin Phòng Khảo thí xem xét và điều chỉnh các nội dung: Ví dụ: - Bổ sung thêm ngày– tháng– năm sinh – nơi sinh (hoặc họ tên) - Điều chỉnh ngày – tháng – năm sinh – nơi sinh (hoặc họ tên) vào bằng tốt nghiệp lớp .........................., như đúng trong tờ khai sinh. Xin chân thành cảm ơn./. …, ngày … tháng … năm 20...… Người làm đơn ký tên XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG …….. Học sinh : ........................................................................................ Sinh ngày : ................................... tại : ........................................... Trong quá trình nhập danh sách, bộ phận vi tính đã nhập thiếu (sai) các nội dung……………………………….như đơn trình bày. Kính chuyển Sở Giáo dục – Đào tạo xem xét bổ sung thêm ………………………………………vào văn bằng tốt nghiệp ................ cho em ...........................đúng theo khai sinh là ...................................................... ....., ngày … tháng … năm 200… Hiệu trưởng
Đồng bộ tài khoản