Biểu mẫu " Đơn xin điều chỉnh bằng tốt nghiệp"

Chia sẻ: duysuong1204

Biểu mẫu " Đơn xin điều chỉnh bằng tốt nghiệp"

Nội dung Text: Biểu mẫu " Đơn xin điều chỉnh bằng tốt nghiệp"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH BẰNG TỐT NGHIỆP CẤP ................

Kính gởi : Ông Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo

Tôi tên là : ......................................................................................
Sinh ngày :.......................................................................................
Nơi sinh : ........................................................................................
Đã học lớp 9 (hoặc 12) tại trường : .............................................
Nay tôi làm đơn này, xin Phòng Khảo thí xem xét và điều chỉnh các nội
dung:
Ví dụ:
- Bổ sung thêm ngày– tháng– năm sinh – nơi sinh (hoặc họ tên)
- Điều chỉnh ngày – tháng – năm sinh – nơi sinh (hoặc họ tên)
vào bằng tốt nghiệp lớp .........................., như đúng trong tờ khai sinh.

Xin chân thành cảm ơn./.

…, ngày … tháng … năm 20...…
Người làm đơn ký tên
XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG ……..
Học sinh : ........................................................................................
Sinh ngày : ................................... tại : ...........................................
Trong quá trình nhập danh sách, bộ phận vi tính đã nhập thiếu (sai) các
nội dung……………………………….như đơn trình bày.
Kính chuyển Sở Giáo dục – Đào tạo xem xét bổ sung thêm
………………………………………vào văn bằng tốt nghiệp ................ cho
em ...........................đúng theo khai sinh là ......................................................
....., ngày … tháng … năm 200…
Hiệu trưởng
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản