Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Biểu mẫu"ĐƠN XIN NGHỈ CHẾ ĐỘ"

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 2 trang

0
962
lượt xem
69
download

Biểu mẫu"ĐƠN XIN NGHỈ CHẾ ĐỘ"

Lưu

Biểu mẫu"ĐƠN XIN NGHỈ CHẾ ĐỘ"
Nội dung Text

  1. CÔNG TY TNHH TÍN TRỰC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KCN – ĐÌNH TRÁM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- -------------&----------- ĐƠN XIN NGHỈ CHẾ ĐỘ Kính gửi: Ban giám đốc công ty Đồng kính gửi:………………… Tên tôi là…………………………………………………………………………………………………….. Chức vụ:……………………………………………Bộ phận:……………………………………………… Đơn vị:………………………………………………………………………………………………………. Loại chế độ:………………………………………………………………………………………………….. Thời gian nghỉ:………………………………………………………………………………………………. Từ ngày………tháng……...năm……. Đến ngày………..tháng………năm…….. Tôi xin chân thành cảm ơn! Bắc giang, ngày…….tháng…….năm……. Duyệt BGĐ TP.HCNS T.Bộ phận Người làm đơn CÔNG TY TNHH TÍN TRỰC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KCN – ĐÌNH TRÁM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- -------------&----------- ĐƠN XIN NGHỈ CHẾ ĐỘ Kính gửi: Ban giám đốc công ty Đồng kính gửi:………………… Tên tôi là…………………………………………………………………………………………………….. Chức vụ:……………………………………………Bộ phận:……………………………………………… Đơn vị:………………………………………………………………………………………………………. Loại chế độ:………………………………………………………………………………………………….. Thời gian nghỉ:………………………………………………………………………………………………. Từ ngày………tháng……...năm……. Đến ngày………..tháng………năm…….. Tôi xin chân thành cảm ơn! Bắc giang, ngày…….tháng…….năm……. Duyệt BGĐ TP.HCNS T.Bộ phận Người làm đơn
  2. CÔNG TY TNHH TÍN TRỰC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KCN – ĐÌNH TRÁM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- -------------&----------- ĐƠN XIN NGHỈ PH ÉP Kính gửi: Ban giám đốc công ty Đồng kính gửi:………………… Tên tôi là…………………………………………………………………………………………………….. Chức vụ:……………………………………………Bộ phận:……………………………………………… Đơn vị:………………………………………………………………………………………………………. Loại chế độ:………………………………………………………………………………………………….. Thời gian nghỉ:………………………………………………………………………………………………. Từ ngày………tháng……...năm……. Đến ngày………..tháng………năm…….. Tôi xin chân thành cảm ơn! Bắc giang, ngày…….tháng…….năm……. Duyệt BGĐ TP.HCNS T.Bộ phận Người làm đơn CÔNG TY TNHH TÍN TRỰC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KCN – ĐÌNH TRÁM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- -------------&----------- ĐƠN XIN NGHỈ PH ÉP Kính gửi: Ban giám đốc công ty Đồng kính gửi:………………… Tên tôi là…………………………………………………………………………………………………….. Chức vụ:……………………………………………Bộ phận:……………………………………………… Đơn vị:………………………………………………………………………………………………………. Loại chế độ:………………………………………………………………………………………………….. Thời gian nghỉ:………………………………………………………………………………………………. Từ ngày………tháng……...năm……. Đến ngày………..tháng………năm…….. Tôi xin chân thành cảm ơn! Bắc giang, ngày…….tháng…….năm……. Duyệt BGĐ TP.HCNS T.Bộ phận Người làm đơn
Đồng bộ tài khoản