Biểu mẫu"ĐƠN XIN NGHỈ CHẾ ĐỘ"

Chia sẻ: chicilonhn

Biểu mẫu"ĐƠN XIN NGHỈ CHẾ ĐỘ"

Nội dung Text: Biểu mẫu"ĐƠN XIN NGHỈ CHẾ ĐỘ"

CÔNG TY TNHH TÍN TRỰC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KCN – ĐÌNH TRÁM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------- -------------&-----------

ĐƠN XIN NGHỈ CHẾ ĐỘ
Kính gửi: Ban giám đốc công ty

Đồng kính gửi:…………………

Tên tôi là……………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ:……………………………………………Bộ phận:………………………………………………

Đơn vị:……………………………………………………………………………………………………….

Loại chế độ:…………………………………………………………………………………………………..

Thời gian nghỉ:……………………………………………………………………………………………….

Từ ngày………tháng……...năm……. Đến ngày………..tháng………năm……..

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Bắc giang, ngày…….tháng…….năm…….

Duyệt BGĐ TP.HCNS T.Bộ phận Người làm đơn
CÔNG TY TNHH TÍN TRỰC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KCN – ĐÌNH TRÁM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------- -------------&-----------

ĐƠN XIN NGHỈ CHẾ ĐỘ
Kính gửi: Ban giám đốc công ty

Đồng kính gửi:…………………

Tên tôi là……………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ:……………………………………………Bộ phận:………………………………………………

Đơn vị:……………………………………………………………………………………………………….

Loại chế độ:…………………………………………………………………………………………………..

Thời gian nghỉ:……………………………………………………………………………………………….

Từ ngày………tháng……...năm……. Đến ngày………..tháng………năm……..

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Bắc giang, ngày…….tháng…….năm…….

Duyệt BGĐ TP.HCNS T.Bộ phận Người làm đơn
CÔNG TY TNHH TÍN TRỰC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KCN – ĐÌNH TRÁM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------- -------------&-----------

ĐƠN XIN NGHỈ PH ÉP
Kính gửi: Ban giám đốc công ty

Đồng kính gửi:…………………

Tên tôi là……………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ:……………………………………………Bộ phận:………………………………………………

Đơn vị:……………………………………………………………………………………………………….

Loại chế độ:…………………………………………………………………………………………………..

Thời gian nghỉ:……………………………………………………………………………………………….

Từ ngày………tháng……...năm……. Đến ngày………..tháng………năm……..

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Bắc giang, ngày…….tháng…….năm…….

Duyệt BGĐ TP.HCNS T.Bộ phận Người làm đơn
CÔNG TY TNHH TÍN TRỰC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KCN – ĐÌNH TRÁM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------- -------------&-----------

ĐƠN XIN NGHỈ PH ÉP
Kính gửi: Ban giám đốc công ty

Đồng kính gửi:…………………

Tên tôi là……………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ:……………………………………………Bộ phận:………………………………………………

Đơn vị:……………………………………………………………………………………………………….

Loại chế độ:…………………………………………………………………………………………………..

Thời gian nghỉ:……………………………………………………………………………………………….

Từ ngày………tháng……...năm……. Đến ngày………..tháng………năm……..

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Bắc giang, ngày…….tháng…….năm…….

Duyệt BGĐ TP.HCNS T.Bộ phận Người làm đơn
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản