Biểu mẫu " Đơn xin thôi học"

Chia sẻ: duysuong1204

Biểu mẫu " Đơn xin thôi học"

Nội dung Text: Biểu mẫu " Đơn xin thôi học"

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN THÔI HỌC


Kính gửi:……………………………………………………..

Tôi tên:....................................................................Mã số sinh viên:
........................................................................................
Ngày sinh:...................Hộ khẩu thường trú:
............................................
....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Hiện đang học lớp (ngành):...................................Khóa:
........................................................................................
Hệ đào tạo: dài hạn tập trung (chính qui) tại trường …………
Nay tôi làm đơn này gởi đến Ban Giám Hiệu cho phép tôi được thôi học tại
Trường.............................................................................................................................
Lý do xin thôi học:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu.

..............., ngày...... tháng..... năm 200...
Người làm đơn
(ký tên, ghi rõ họ tên)


Ý kiến của phụ huynh
Xác nhận của địa phương Ý kiến của khoa
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản