Biểu mẫu "Đơn xin việc"

Chia sẻ: havang

Sử dụng mẫu này khi nộp hồ sơ xin việc.

Thể loại:

  Biểu mẫu - Văn bản  » Đơn từ

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: Biểu mẫu "Đơn xin việc"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________


ĐƠN XIN VIỆC

Kính gởi:........................................................................................................
........................................................................................................................

Tôi tên là:...................................................................................................................
Sinh ngày..........tháng............năm..............tại..........................................................
Giấy chứng minh nhân dân số:.................................................................................
Cấp ngày...........tháng............năm.............. tại.........................................................
Hiện cư ngụ tại:.......................................................................................................
Trình độ văn hóa:.......................................................................................................
Ngoại ngữ: + Anh:....................................................................................................
+ Pháp:....................................................................................................
Nghề nghiệp chuyên môn:........................................................................................
....................................................................................................................................
Sức khỏe:...................................................................................................................
Hiện nay chưa có việc làm, tôi làm đơn này xin Nhà nước tuyển dụng và bố trí công việc
làm.
Nếu được Nhà nước thâu nhận tôi xin cam đoan thực hiện các công việc được giao và thực hiện
các chủ trương chính sách chế độ nội quy, kỷ luật của cơ quan xí nghiệp.
Kính mong cơ quan xí nghiệp chấp nhận.
........................, ngày.....tháng......năm...........
Kính đơn ký tên
Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản