Biểu mẫu " Đơn xin xác nhận"

Chia sẻ: duysuong1204

Mẫu đơn xin xác nhận này dùng trong trường hợp để bổ sung hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương dành cho các bạn sinh viên đang theo học hệ đào tạo chính qui.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản