Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Biểu mẫu"Ghi chép sổ cái"

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 1 trang

0
510
lượt xem
35
download

Biểu mẫu về Ghi chép sổ cái

Lưu

Biểu mẫu"Ghi chép sổ cái"
Nội dung Text

  1. Ghi chép sổ cái Tháng _______________________________ General Ledger Number _______________________________ Tài khoản Số tài Tài khoản Số tài Ngày bên nợ khoản Số tiền bên có khoản Số tiền Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.
Đồng bộ tài khoản