BIỂU MẪU " GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở "

Chia sẻ: lananh

Mẫu giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở dùng cho Ủy ban nhân dân

Nội dung Text: BIỂU MẪU " GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở "

GIẤY CHỨNG NHẬN

QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở
C Ộ N G H Ò A X Ã H Ộ I C H Ủ N G H Ĩ A V I Ệ T N AM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Ủ Y B AN N HÂ N DÂ N
CH Ứ NG NH Ậ N

Mục I. Chủ sở hữu nhà ở
Mục II. Thực trạng nhà ở
I/ Nhà ở 2/ Đất ở
Địa chỉ : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số,
ngày, tháng, năm) :
Diện tích sàn (nhà ở, căn hộ) : m2 Thửa đất số :
Kết cấu nhà : Diện tích : m2
Sử dụng riêng : m2
Cấp (hạng) nhà ở : Sử dụng chung : m2
Số tầng (tầng) : Đất được giao hoặc thuê:
Năm xây dựng : Hợp đồng thuê đất (số, ngày, tháng, năm):
Diện tích sàn nhà phụ (nếu có):
m2 Thời gian thuê từ ngày tháng năm
Thời hạn được sở hữu : đến ngày tháng năm

Mục III, Mục IV ở trang sau là thành phần của giấy chứng nhận này


..... ngày tháng năm
TM. Ủy ban nhân dân
Hồ sơ gốc số
Mục III. Sơ đồ nhà ở
Mục IV. Những thay đổi sau khi cấp giấy
Ngày, tháng, Nội dung thay đổi Xác nhận của cơ quan
năm có thẩm quyền
(Ký, đóng dấu)
(1) (2) (3)
NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý
1. Chủ sở hữu có quyền và nghĩa vụ đối với nhà ở theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho, nhận
chia nhà ở ở phải làm thủ tục theo quy định của pháp luật để được cấp giấy
chứng nhận mới.
3. Chủ ở hữu không được tự ý sửa chữa, tẩy xóa, viết thêm bất kỳ nội dung nào
trong giấy chứng nhận.
4. Chủ sở hữu có trách nhiệm:
- Giữ gìn, bảo quản giấy chứng nhận; trường hợp mất giấy chứng nhận phải
báo ngay với công an phường, xã, thị trấn nơi gần nhất và cơ quan cấp giấy.
- Khi giấy chứng nhận bị hư hỏng, rách nát hoặc mục IV hết chỗ ghi thì chủ
sở hữu phải đến cơ quan cấp giấy chứng nhận làm thủ tục để được cấp đổi
giấy mới.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản