BIỂU MẪU " GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ THAM GIA BNXH "

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

3
4.941
lượt xem
219
download

BIỂU MẪU " GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ THAM GIA BNXH "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu giấy đề nghị xác nhận quá trình công tác và tham gia BHXH để bổ sung hồ sơ cá nhân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU " GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ THAM GIA BNXH "

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 200 Kính gửi: Giám đốc ………………… Tôi ký tên dưới đây là:............................................................Số CMND:......................... Hiện là:....................................................................................Sổ BHXH:.......................... Có quá trình công tác và tham gia BHXH tại đơn vị như sau: Thời gian Cấp bậc, chức vụ Mức lương Từ tháng/năm Đến tháng/năm Đề nghị công ty xác nhận để tôi bổ sung hồ sơ cá nhân theo quy định tại điểm 1.5/III/Phần II Quy định về quản lý thu BHXH-BHYT bắt buộc ban hành kèm theo Quyết định số 902/QĐ-BHXH ngày 26/06/2007 của BHXH Việt Nam. Xác nhận của đơn vị Người đề nghị (Ký tên, đóng dấu) (Ký ghi rõ họ tên) Xác nhận của BHXH .................................................... Ông (bà).......................................................................... Số sổ BHXH.................................................................. Đang tham gia BHXH tại đơn vị................................... Ngày tháng năm GIÁM ĐỐC BHXH

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản