BIỂU MẪU " GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ THAM GIA BNXH "

Chia sẻ: tuongvan

Mẫu giấy đề nghị xác nhận quá trình công tác và tham gia BHXH để bổ sung hồ sơ cá nhân.

Nội dung Text: BIỂU MẪU " GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ THAM GIA BNXH "

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 200


Kính gửi: Giám đốc …………………

Tôi ký tên dưới đây là:............................................................Số CMND:.........................
Hiện là:....................................................................................Sổ BHXH:..........................
Có quá trình công tác và tham gia BHXH tại đơn vị như sau:
Thời gian
Cấp bậc, chức vụ Mức lương
Từ tháng/năm Đến tháng/năm
Đề nghị công ty xác nhận để tôi bổ sung hồ sơ cá nhân theo quy định tại điểm
1.5/III/Phần II Quy định về quản lý thu BHXH-BHYT bắt buộc ban hành kèm theo
Quyết định số 902/QĐ-BHXH ngày 26/06/2007 của BHXH Việt Nam.

Xác nhận của đơn vị Người đề nghị
(Ký tên, đóng dấu) (Ký ghi rõ họ tên)
Xác nhận của BHXH ....................................................
Ông (bà)..........................................................................
Số sổ BHXH..................................................................
Đang tham gia BHXH tại đơn vị...................................
Ngày tháng năm
GIÁM ĐỐC BHXH
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản