Biểu mẫu"Giấy giới thiệu"

Chia sẻ: nguyentan061188

Biểu mẫu"Giấy giới thiệu"

Nội dung Text: Biểu mẫu"Giấy giới thiệu"

TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________

Số:........./PG __________________________.................., ngày......tháng....năm...........GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi..........................................(1)..........................................................

Giới thiệu Ông, Bà:...................................................................................................
Chức vụ :...................................................................................................................
được cử đến :............................................................................................................
Về việc :....................................................................................................................
Mong..........................giúp đỡ ông, bà. ………………………………………hoàn thành
nhiệm vụ.Giấy giới thiệu THỦ TRƯỞNG CƠ
QUAN
Có giá trị hết ngày……......... (Ký tên đóng dấu)
______________________________
Viết tên cơ quan hoặc tổ chức giới thiệu
(1)
Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản