Biểu mẫu"Giấy giới thiệu của cơ quan"

Chia sẻ: kimoanh84

Biểu mẫu"Giấy giới thiệu của cơ quan"

Nội dung Text: Biểu mẫu"Giấy giới thiệu của cơ quan"

Mẫu 7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày tháng năm 2008

GIẤY GIỚI THIỆU CỦA CƠ QUAN


Nơi công tác:…………………………………………………………………….
Giới thiệu ông (bà)
…………………………………………………………………………
Là cán bộ của đơn vị:
………………………………………………………………………
Thuộc diện: Biên chế: ……./……… HDDH:……./……...
Mã ngạch lương:……………………………….. Hệ số
lương…………..
Hưởng lương từ: Ngân sách Nhà nước:……./……. Đơn vị trả:…………
Tham gia dự tuyển sau đ ại học tại Trường:
………………………………………………..
Chuyên ngành dự tuyển:…………………………………………………………………...
Thời gian dự tuyển:
………………………………………………………………………...
Ý kiến của cơ quan về sự cần thiết để thí sinh tham gia dự tuyển:
………………………..
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
Trong thời gian học tập, nghiên cứu, ông (bà):
…………………………………………….
được giữ mức lương chính do Trường trả cùng các khoản phụ cấp khác theo lương.Cần Thơ, ngày…….tháng…….năm 200
Ban giám hiệu
(Ký tên, đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản