Biểu mẫu " Giấy nhận tiền"

Chia sẻ: duysuong1204

Biểu mẫu " Giấy nhận tiền"

Nội dung Text: Biểu mẫu " Giấy nhận tiền"

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số : 9/KHTC


GIẤY NHẬN TIỀN
Họ và tên: ................................................................................................................................................
Đơn vị: ....................................................................................................................................................
Số tiền: ...................................................................................................................................................
(Bằng chữ: .............................................................................................................................................)
Về việc: ..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
(Ghi chú: ................................................................................................................................................)

Tp.HCM, ngày tháng năm 200
NGƯỜI NHẬN TIỀN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI
(KÍ, họ tên)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số : 9/KHTC


GIẤY NHẬN TIỀN
Họ và tên: ................................................................................................................................................
Đơn vị: ....................................................................................................................................................
Số tiền: ...................................................................................................................................................
(Bằng chữ: .............................................................................................................................................)
Về việc: ..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
(Ghi chú: ................................................................................................................................................)

Tp.HCM, ngày tháng năm 200
CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI
(Ký, họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản