Biểu mẫu "Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ"

Chia sẻ: catbui

Biểu mẫu này được ban hành theo Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản