Biểu mẫu "Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ"

Chia sẻ: catbui

Biểu mẫu này được ban hành theo Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008.

Nội dung Text: Biểu mẫu "Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ"

Mẫu số: C1- 03/NS
Không ghi vào Theo TT số 128/2008/TT-BTC
GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
khu vực này ngày 24/12/2008 của BTC
BẰNG NGOẠI TỆ (1)
Mã hiệu: .................
Tiền mặt  chuyển khoản                Sè:. .
(1)
Số: …………………
(Đánh dấu X vào ô tương ứng)


Người nộp thuế: ..............................................................................................................................................................................
Mã số thuế: ...............................................Địa chỉ: ........................................................................................................................
...................................................................Huyện:...............................................Tỉnh, TP: ...........................................................
(2)
Người nộp thay : ......................................................................................................... Mã số thuế: ...........................................
Địa chỉ: ............................................................................................................................................................................................
Huyện : .........................................................................Tỉnh, TP: ..................................................................................................
(3)
Đề nghị NH ............................................................. trích TK số: ..............................................................................................
(4)
(hoặc) nộp ngoại tệ tiền mặt để chuyển cho KBNN : ................................................tỉnh, TP: .................................................
(5)
Để ghi thu NSNN g hoặc nộp vào TK tạm thu số : ....................................................................................
Cơ quan quản lý thu : .................................................................................. Mã số:
.....................................................................................................................
Tờ khai HQ, QĐ số: ........................................... ngày ................................... Loại hình XNK .....................................................
(6)
(hoặc) Bảng kê biên lai số: ........................................... ngày .............................
Mã Mã
Nội dung Mã Kỳ
STT ngành KT NDKT Số nguyên tệ Số tiền VNĐ
các khoản nộp NS chương thuế
(K) (TM)
Tổng cộng

Tổng số tiền VNĐ ghi bằng chữ: .....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

PHẦN KBNN GHI Nợ TK:.................................................................................
Mã quỹ:................................Mã ĐBHC:.............................. Có TK:..................................................................................
Mã KBNN:............................Mã nguồn NS:........................ Tỷ giá hạch toán:.................................................................
(8) (10)
ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN NGÂN HÀNG A
Ngày… tháng… năm… Ngày……tháng……năm……
(9) (9) Kế toán Kế toán trưởng
Người nộp tiền Kế toán trưởng Thủ trưởng
(10) KHO BẠC NHÀ NƯỚC
NGÂN HÀNG B
Ngày……tháng…..năm…….
Ngày……tháng……năm……
(7)
Kế toán Kế toán trưởng Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởngGhi chú: (1) do hệ thống thông tin thu nộp thuế tự sinh (giấy nộp tiền do người nộp lập thì để
trống); (2) chỉ ghi nếu người nộp thay có nhu cầu; (3) Ngân hàng nơi trích TK hoặc nơi thu
ngoại tệ tiền mặt; (4) nộp ngoại tệ tiền mặt vào ngân hàng (hoặc KBNN tỉnh, TP); (5) nộp tiền
vào TK tạm thu của cơ quan thu tại KBNN; (6) cơ quan thu nộp tiền vào KBNN theo bảng kê; (7)
Kiểm ngân KBNN thu ngoại tệ tiền mặt; (8) chỉ in và sử dụng đối với KBNN chưa tham gia hệ
thống thông tin thu nộp thuế; (9) sử dụng cho đối tượng là tổ chức nộp ngoại tệ chuyển khoản;
(10) chỉ in và sử dụng khi thanh toán liên ngân hàng bằng chứng từ giấy./.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản