Biểu mẫu "Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản"

Chia sẻ: catbui

Biểu mẫu này được ban hành theo Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 và hướng dẫn cách ghi giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước ở cuối biểu mẫu.

Nội dung Text: Biểu mẫu "Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản"

Mẫu số: C1- 02/NS
Theo TT số 128/2008/TT-BTC
Không ghi vào ngày 24/12/2008 của BTC
GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (1)
khu vực này Mã hiệu: ................
Tiền mặt  Chuyển khoản  (1)
Số: …………………
(Đánh dấu X vào ô tương ứng)Người nộp thuế: .................................................................................................................................................................................
Mã số thuế:................................................ Địa chỉ:...........................................................................................................................
......................................................................................... Huyện: .....................................Tỉnh, TP: ................................................
(2)
Người nộp thay: .............................................................................................................Mã số thuế:.............................................
Địa chỉ: ...............................................................................................................................................................................................
Huyện: .............................................................................Tỉnh, TP: ...................................................................................................
(3)
Đề nghị NH (KBNN) : .................................................. trích TK số: ..............................................................................................
(4)
(hoặc) nộp tiền mặt để chuyển cho KBNN: ........................................... tỉnh, TP: .......................................................................
(5)
Để ghi thu NSNN hoặc nộp vào TK tạm thu số : ...............................................................................
Cơ quan quản lý thu: ...............................................................................................................Mã số: ..............................................
Tờ khai HQ, QĐ số: ........................................... ngày: ....................................... loại hình XNK: ..................................................
(6)
(hoặc) Bảng kê biên lai số : ........................................... ngày .............................

Mã Mã
Nội dung Mã Kỳ
STT ngành KT NDKT Số tiền
các khoản nộp NS chương thuế
(K) (TM)
Tổng cộng
Tổng số tiền ghi bằng chữ:.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

PHẦN KBNN GHI
Mã quỹ:...................................Mã ĐBHC: .................................. Nợ TK:................................................................................
Mã KBNN:...............................Mã nguồn NS:............................. Có TK: ...............................................................................(9) (11)
ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN NGÂN HÀNG A
Ngày… tháng… năm… Ngày……tháng……năm……
(10) (10) Kế toán Kế toán trưởng
Người nộp tiền Kế toán trưởng Thủ trưởng
(11) KHO BẠC NHÀ NƯỚC
NGÂN HÀNG B
Ngày……tháng…..năm…….
Ngày……tháng……năm……
(7) (8)
Kế toán Kế toán trưởng Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởngGhi chú: (1) do hệ thống thông tin thu nộp thuế tự sinh (giấy nộp tiền do người nộp lập thì để trống); (2) chỉ ghi
nếu người nộp thay có nhu cầu; (3) Ngân hàng (KBNN) nơi trích TK hoặc nơi Ngân hàng thu TM; (4) dùng khi nộp
TM vào KBNN (hoặc ngân hàng); (5) nộp tiền vào TK tạm thu của cơ quan thu mở tại KBNN; (6) dùng cho cơ quan
thu để nộp tiền vào KBNN theo bảng kê; (7) cán bộ KBNN thu TM; (8) Kế toán trưởng KBNN ký khi trích TK của
người nộp tại KBNN; (9) chỉ in và sử dụng tại KBNN chưa tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế (nếu KBNN đã
tham gia thì người nộp tiền chỉ lập Bảng kê nộp thuế); (10) dùng cho tổ chức khi lập GNT để nộp chuyển khoản;
(11) chỉ in và sử dụng khi thanh toán liên ngân hàng dùng chứng từ giấy./.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản