Biểu mẫu "Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản"

Chia sẻ: catbui

Biểu mẫu này được ban hành theo Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 và hướng dẫn cách ghi giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước ở cuối biểu mẫu.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản