Biểu mẫu " Giấy phép xây dựng"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
304
lượt xem
45
download

Biểu mẫu " Giấy phép xây dựng"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số: 04/GPXD, Biểu mẫu " Giấy phép xây dựng"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Giấy phép xây dựng"

  1. Mẫu số: 04/GPXD THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ XÂY DỰNG hoặc Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN).......      ............., ngày......tháng........năm........... Số: ____ /____ GIẤY PHÉP XÂY DỰNG  1         Xây dựng mớiMỚI Cải tạo, sửa chữa 1. Cấp cho chủ đầu tư : ..................................Sinh năm :................................     Chứng minh nhân dân số : .........................do :...........................................     cấp ngày :..................tháng.......................năm.......................................... 2. Địa chỉ thường trú : Số nhà: ........................................ đường:....................................................... phường (xã): ................................ quận (huyện):............................................ 3. Được phép xây dựng công trình:.................................................................. 4. Theo thiết kế có ký hiệu:.............................................................................. 5. Do : .......................................... thiết lập Gồm các hạng mục sau đây : ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ­ Trên lô đất số :  .........................  diện tích :................................................. ­ Cao độ nền : ..............................  Chỉ giới xây dựng :................................... Tại số nhà : ..................................  đường :..................................................... phường (xã) : ...............................  quận (huyện) : ......................................... 6. Giấy tờ về quyền sử dụng đất :.................................................................... ......................................................................................................................... 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58 /2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố
  2. 7. Thời hạn hoàn thành công trình dự kiến là ...................tháng, kể từ ngày khởi  công xây dựng.                         GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG hoặc                           CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN) ......  Những điều cần lưu ý: 1. Chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm  các quyền hợp pháp của người có liên quan. 2. Chủ đầu tư phải thực hiện các điều sau đây : ­ Phải thực hiện đúng các quy định của Pháp luật về đất đai, về quy hoạch,  về đầu tư và xây dựng và giấy phép xây dựng này. ­ Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị  công trình, xây móng và công trình ngầm (như hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nước  thải...) ­ Xuất trình giấy phép xây dựng cho ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn)  nơi có công trình trước khi khởi công xây dựng và yết báo phối cảnh công trình  (nếu có)­ số giấy phép, tên đơn vị thiết kế, đơn vị thi công, ngày hoàn thành tại  địa điểm xây dựng công trình. ­ Khi cần thay đổi thiết kế thì phải báo cáo và chờ quyết định của cơ quan  cấp giấy phép xây dựng. ­ Khi xây dựng xong, chủ đầu tư phải báo cáo cho cơ quan cấp phép lập hồ  sơ  hoàn công. Giấy phép xây dựng có kèm theo biên bản kiểm tra công trình  mới có giá trị  đăng ký quyền sở hữu công trình. 3. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể  từ ngày nhận được giấy phép xây dựng; quá thời hạn trên thì chủ đầu tư phải  xin gia hạn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản