Biểu mẫu: " Giấy ủy quyền"

Chia sẻ: vanchinh1206

Biểu mẫu Giấy ủy quyền được ban hành kèm theo Quyết định số 123/ 2005/ QĐ- UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản