Biểu mẫu giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Chia sẻ: lananh

Mẫu Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số:04 - 2/TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính... Các bạn có thể tham khảo.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản