BIỂU MẪU '"GIẤY XÁC NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRÔNG CON ỐM "

Chia sẻ: tuongvan

Mẫu giấy xác nhận nghỉ việc hưởng chế độ trông con ốm (Điều 6.3 Quyết định 815/QĐ-BHXH ngày 6/6/2007)

Nội dung Text: BIỂU MẪU '"GIẤY XÁC NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRÔNG CON ỐM "

GIẤY XÁC NHẬN
NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRÔNG CON ỐM
(Điều 6.3 Quyết định 815/QĐ-BHXH ngày 6/6/2007)
---------oOo---------

- Tên Đơn vị : ………………………………………………………… – Mã số Đơn vị:
……………………………………………………………
- Họ và tên người hưởng chế độ (Mẹ hoặc Cha):.....................................................................
- Ngày ..........tháng...........năm sinh:.................... - Số sổ BHXH:............................................
- Họ tên con: .................................................... Ngày............. tháng............. năm sinh:............
- Thời gian nghỉ chăm sóc con ốm: Từ ngày............................... Đến ngày................................
- Tổng số ngày thực nghỉ:............................................................................................................
TP. HCM, ngày ……… tháng ……… năm .....
…….
Thủ trưởng đơn vị
Ký tên
(Ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản