BIỂU MẪU '"GIẤY XÁC NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRÔNG CON ỐM "

Chia sẻ: tuongvan

Mẫu giấy xác nhận nghỉ việc hưởng chế độ trông con ốm (Điều 6.3 Quyết định 815/QĐ-BHXH ngày 6/6/2007)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản