Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

BIỂU MẪU '"GIẤY XÁC NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRÔNG CON ỐM "

Chia sẻ: | Ngày: doc 1 p | 77

0
1.796
views

Mẫu giấy xác nhận nghỉ việc hưởng chế độ trông con ốm (Điều 6.3 Quyết định 815/QĐ-BHXH ngày 6/6/2007)

BIỂU MẪU '"GIẤY XÁC NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRÔNG CON ỐM "
Nội dung Text

  1. GIẤY XÁC NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRÔNG CON ỐM (Điều 6.3 Quyết định 815/QĐ-BHXH ngày 6/6/2007) ---------oOo--------- - Tên Đơn vị : ………………………………………………………… – Mã số Đơn vị: …………………………………………………………… - Họ và tên người hưởng chế độ (Mẹ hoặc Cha):..................................................................... - Ngày ..........tháng...........năm sinh:.................... - Số sổ BHXH:............................................ - Họ tên con: .................................................... Ngày............. tháng............. năm sinh:............ - Thời gian nghỉ chăm sóc con ốm: Từ ngày............................... Đến ngày................................ - Tổng số ngày thực nghỉ:............................................................................................................ TP. HCM, ngày ……… tháng ……… năm ..... ……. Thủ trưởng đơn vị Ký tên (Ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản