BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT - MẪU SỐ 7/ HĐCN

Chia sẻ: trannhu

Biểu mẫu hợp đồng này được dùng khi cần chuyển nhương quyền sử dụng đát, theo mẫu số 7/HĐCN

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản