BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT - MẪU SỐ 36/HĐCN

Chia sẻ: trannhu

bảng hợp đồng dùng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với thửa đất đó , theo mẫu số 36/HĐCN

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản