Biểu mẫu: " Hợp đồng đặt cọc"

Chia sẻ: vanchinh1206

Biểu mẫu hợp đồng đặt cọc được ban hành kèm theo Quyết định số 123/ 2005/ QĐ- UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản