BIỂU MẪU "HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI"

Chia sẻ: lananh

Mẫu hợp đồng này dùng để thỏa thuận dịch vụ quảng cáo thương mại giữa bên thuê quảng cáo và bên nhận dịch vụ quảng cáo

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản