Biểu mẫu: " Hợp đồng góp vốn"

Chia sẻ: vanchinh1206

Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh được ban hành theo Quyết định số 123/ 2005/ QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản