Biểu mẫu: " Hợp đồng vay tài sản không có biện pháp bảo đảm"

Chia sẻ: vanchinh1206

Mẫu hợp đồng vay tài sản không có biện pháp bảo đảm được ban hành theo Quyết định số 123/ 2005/ QĐ- UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản