Biểu mẫu " Liệt kê chứng từ theo khách hàng"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
185
lượt xem
29
download

Biểu mẫu " Liệt kê chứng từ theo khách hàng"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Liệt kê chứng từ theo khách hàng"

  1. LIỆT KÊ CHỨNG TỪ THEO KHÁCH HÀNG Từ ngày :...............Đến ngày :................... Mã khách hàng :........................Tên khách hàng :............................ Ngày Số Loại Diễn giải Tài khoản nợ Tài khoản có Số tiền Cộng Tổng cộng
Đồng bộ tài khoản