Biểu mẫu "Lý lịch tự thuật (CV-Curriculum vitae)"

Chia sẻ: havang

Sử dụng mẫu này khi nộp hồ sơ xin việc cùng với đơn xin việc.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản