Biểu mẫu: " Mẫu đề cử đi học nước ngoài"

Chia sẻ: Trần Thị Hoa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

1
1.317
lượt xem
62
download

Biểu mẫu: " Mẫu đề cử đi học nước ngoài"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ vào thư mời của Trường ..... và nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn đồng thời phù hợp với chiến lược đào tạo và quy hoạch cán bộ của Viện, Viện NC Phát triển ĐBSCL đồng ý cử Anh ... là cán bộ hợp đồng dài hạn do đơn vị trả lương (Biên chế), có năng lực và khả năng tiếp thu những kiến thức khoa học tốt và có trình độ ngoại ngữ về tiếng Anh thích hợp được đi ... học Tiến sĩ (Thạc sĩ) theo thời gian nêu trên. Mọi chi phí có......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: " Mẫu đề cử đi học nước ngoài"

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN NC PHÁT TRIỂN ĐBSCL Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ───────── ───────────────── Số: _____/PTĐB V/v Cử cán bộ của Viện PTĐB Cần Thơ, ngày tháng năm 200 đi học ...... tại ....... Kính gửi: - BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ; - PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ TRƯỜNG ĐHCT. Vừa qua, Viện Nghiên cứu Phát triển đồng bằng sông Cửu Long (Viện NC Phát triển ĐBSCL) nhận được thư của ...... về việc mời kỹ sư (Thạc sĩ) ....., cán bộ nghiên cứu sang .... tham dự chương trình đào tạo bậc Tiến sĩ (Thạc sĩ) chuyên ngành .... tại Trường .... Thời gian .... năm, kể từ ngày .... Căn cứ vào thư mời của Trường ..... và nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn đồng thời phù hợp với chiến lược đào tạo và quy hoạch cán bộ của Viện, Viện NC Phát triển ĐBSCL đồng ý cử Anh ... là cán bộ hợp đồng dài hạn do đơn vị trả lương (Biên chế), có năng lực và khả năng tiếp thu những kiến thức khoa học tốt và có trình độ ngoại ngữ về tiếng Anh thích hợp được đi ... học Tiến sĩ (Thạc sĩ) theo thời gian nêu trên. Mọi chi phí có liên quan sẽ do Dự án ... đài thọ. Viện NC Phát triển ĐBSCL kính trình Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ xem xét và chấp thuận cho Anh ... làm thủ tục xuất cảnh để tham dự khoá học đúng hạn. Chân thành cảm ơn, kính chào trân trọng Ý kiến Chi uỷ GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: Chi bộ Viện; - Lưu: VP, TCCB.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản