Biểu mẫu " Nghị quyết đại hội đoàn TNCS"

Chia sẻ: duysuong1204

Biểu mẫu " Nghị quyết đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh chi Đoàn KTCN - Vật lý 3 "

Nội dung Text: Biểu mẫu " Nghị quyết đại hội đoàn TNCS"

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG CĐSP BÌNH DƯƠNG
CHI ĐOÀN KTCN-VẬT LÝ 3
Thủ Dầu Một, ngày tháng năm 2007.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
CHI ĐOÀN KTCN - VẬT LÝ 3 TRƯỜNG CĐSP BÌNH DƯƠNG
(Nhiệm kỳ 2007 - 2008)

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chi đoàn KTCN - Vật lý 3 Trường
CĐSP Bình Dương nhiệm kỳ 2007 – 2008, họp vào ngày …/…/2007 tại
…………………... Trường CĐSP Bình Dương.
Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên
chi đoàn KTCN - Vật lý 3 Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương nhiệm kỳ
2006 -2007; phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên
nhiệm kỳ 2007 - 2008; bản kiểm điểm của BCH; các ý kiến thảo luận; các ý
kiến chỉ đạo của GVCN và Đoàn cấp trên.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chi đoàn KTCN - Vật lý 3 Trường
CĐSP Bình Dương nhiệm kỳ 2007 - 2008
QUYẾT NGHỊ
1. Tán thành báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên
nhiệm kỳ 2006 - 2007; Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2007 - 2008 do
Đoàn Chủ tịch trình trước Đại hội; giao cho Ban Chấp hành Chi Đoàn KTCN -
Vật lý 3 nhiệm kỳ 2007 - 2008 căn cứ vào kết quả biểu quyết và những kết
luận của Đại hội để hoàn chỉnh và chính thức ban hành.

2. Tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo của :
- Đ/c ..........................................................................................................
- Đ/c ..........................................................................................................
- Đ/c ..........................................................................................................
- Đ/c ..........................................................................................................
- Các ý kiến thảo luận của đại biểu để bổ sung vào phương hướng,
nhiệm vụ và chỉ đạo thực hiện.
3. Đại hội đã bầu ra … đ/c đủ tiêu chuẩn vào BCH Chi Đoàn KTCN -
Vật lý 3 nhiệm kỳ 2007 - 2008.
1. Đ/c :……………………
2. Đ/c :……………………
3. Đ/c :……………………
4. Đ/c :……………………

1
4. Đại hội giao cho Ban Chấp hành Chi Đoàn KTCN - Vật lý 3 nhiệm
kỳ 2007 - 2008 căn cứ Nghị quyết Đại hội, xây dựng các chương trình hành
động thiết thực để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng,
nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào Thanh niên giai đoạn 2007 - 2008 đã
được Đại hội thông qua.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chi đoàn KTCN - Vật lý 3 Trường
CĐSP Bình Dương nhiệm kỳ 2007 - 2008 trân trọng đề nghị Đoàn cấp trên,
Các phòng khoa của Trường và quý thầy cô luôn dành sự quan tâm hỗ trợ cho
công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của KTCN - Vật lý 3; đồng thời, tạo
mọi điều kiện thuận lợi cho ĐVTN-HSSV của chi đoàn được rèn luyện, cống
hiến và trưởng thành.

Tiếp bước truyền thống, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, đoàn
viên thanh niên chi đoàn KTCN - Vật lý 3 trường CĐSP Bình Dương phấn
đấu hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ đã đặt ra. Đại hội kêu gọi toàn thể
đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên của chi đoàn dù ở cương vị công tác
nào, hãy ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, trí tuệ, năng lực
lãnh đạo, xung kích trong mọi hoạt động của Đoàn, tăng cường tinh thần
đoàn kết, phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo trong thời kỳ
mới, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn trường
với khẩu hiệu hành động : “Tuổi trẻ trường CĐSP Bình Dương thi đua
học tập - rèn luyện, năng động - sáng tạo, xung phong - tình nguyện vì
cuộc sống cộng đồng”; góp sức với Đoàn trường thực hiện thành công sự
nghiệp chính trị của Trường mà Đảng và Nhân dân đã giao.ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
CHI ĐOÀN KTCN - VẬT LÝ 3 TRƯỜNG CĐSP BÌNH DƯƠNG
(Nhiệm kỳ 2007 - 2008)
2
3
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản