Biểu mẫu " Nhật ký - Sổ cái"

Chia sẻ: duysuong1204

Biểu mẫu " Nhật ký - Sổ cái"

Nội dung Text: Biểu mẫu " Nhật ký - Sổ cái"

Bộ, Sở: … Mẫu số : S01­ H
Đơn vị: … (Ban hành theo quy định số: 999 ­  
TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính)

NHẬT KÝ ­ SỔ CÁI
(Dùng cho hình thức Nhật ký ­ Sổ cái)
Năm…………….

Ngày  CHỨNG TỪ Số  Số hiệu  Số  Tài khoản  Tài khoản  Tài  Tài  Tài khoản 
tháng  DIỄN GIẢI phát  TK đối ứng thứ  …….... …….... khoản  khoản  ……....
ghi  sinh tự  …….... ……....
sổ Số  Ngày  Nợ Có dòng Nợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ Có
hiệu tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … … 61 62


Số dư đầu kỳ


­Cộng phát sinh tháng
­Luỹ kế từ đầu quý
­Luỹ kế từ đầu năm
­Số dư cuối tháng


­ Sổ này có ……trang, đánh số từ trang 01 đến trang…..
­ Ngày mở sổ :
Lập, ngày … tháng … năm …
2
Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị
(Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng 
dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản