Biểu mẫu " Nội quy đại hội đoàn TNCS"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
528
lượt xem
67
download

Biểu mẫu " Nội quy đại hội đoàn TNCS"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Nội quy đại hội đoàn TNCS"

  1. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH TRƯỜNG CĐSP BÌNH DƯƠNG CHI ĐOÀN KTCN-VẬT LÝ 3 Thủ Dầu Một, ngày tháng năm 2007. NỘI QUY ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CHI ĐOÀN KTCN - VẬT LÝ 3 TRƯỜNG CĐSP BÌNH DƯƠNG (Nhiệm kỳ 2007 - 2008) Để đảm bảo thực hiện tốt các nội dung chương trình và yêu cầu đề ra tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chi đoàn KTCN - Vật lý 3 Trường CĐSP Bình Dương nhiệm kỳ 2007 - 2008, Ban Tổ chức Đại hội thống nhất Nội quy làm việc của đại biểu dự Đại hội như sau : 1. Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chi đoàn KTCN - Vật lý 3 Trường CĐSP Bình Dương nhiệm kỳ 2007 - 2008 là cơ quan lãnh đạo cao nhất đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên của chi đoàn nhiệm kỳ 2007 - 2008, có nhiệm vụ đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2006 - 2007; đề ra mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2007 - 2008. Do vậy, mọi hoạt động của đại biểu và các bộ phận giúp việc đều phải phục vụ và hướng tới sự thành công chung của Đại hội. 2. Đại biểu Đại hội là những Đoàn viên thuộc Chi đoàn. Đại biểu Đại hội có nhiệm vụ : - Đại diện cho ý chí và nguyện vọng chính đáng của ĐVTN trong chi đoàn; có trách nhiệm phản ánh ý kiến, nguyện vọng của ĐVTN đến Đại hội. - Tham gia đầy đủ, tự giác và tích cực vào tất cả các nội dung, hoạt động của Đại hội; nghiêm chỉnh chấp hành Nội quy Đại hội. 3. Đoàn Chủ tịch Đại hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đại hội do Đại hội cử ra, có nhiệm vụ : - Điều hành các hoạt động của ĐH theo đúng chương trình đã được ĐH thông qua; tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc, quy định của tổ chức Đoàn. - Quyết định công bố và lưu hành các tài liệu, các kết luận chính thức của Đại hội. - Giải quyết những vấn đề phát sinh trong Đại hội. 4. Về trang phục : Đồng phục Thanh niên VN, đeo huy hiệu Đoàn. 5. Trong thời gian làm việc của Đại hội, đại biểu Đại hội ngồi đúng vị trí được quy định; không tự ý đổi chỗ ngồi, không được rời vị trí và không sử dụng điện thoại di động trong thời gian làm việc của Đại hội. 6. Việc phát hành tài liệu trong Đại hội do Đoàn Chủ tịch Đại hội quy định; tuyệt đối không được tự ý phát hành tài liệu riêng trong Đại hội. 1
  2. 7. Về thời gian làm việc của Đại hội : được thực hiện cụ thể theo Chương trình chi tiết đã được Đại hội thông qua. Đại biểu Đại hội phải có mặt ít nhất 10 phút trước khi Đại hội bắt đầu. Nếu vắng mặt phải báo cáo và được sự đồng ý của Ban Tổ chức Đại hội. 10. Toàn thể đại biểu Đại hội có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc những quy định trong Nội quy này. Những đại biểu vi phạm Nội quy, tùy theo mức độ cụ thể, Ban Tổ chức Đại hội sẽ xem xét xử lý. Vì sự thành công chung của Đại hội đề nghị các đại biểu thực hiện nghiêm túc Nội quy này. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 2
Đồng bộ tài khoản