Biểu mẫu "Phân tích công việc"

Chia sẻ: havang

Sử dụng mẫu này để hỗ trợ bạn trong quá trình tuyển chọn nhân viên. Phân tích công việc nhân viên cần hoàn thành, Mẫu này được dùng cùng với mẫu miêu tả công việc để tạo ra các tài liệu dùng cho công tác tuyển dụng, để quyết định cho những tiêu chuẩn mà bạn đang tìm kiếm ở các ứng viên.

Nội dung Text: Biểu mẫu "Phân tích công việc"

 

  1. Job Analysis Ngày ______________________________ Prepared By________________________ Title ______________________________ Department _______________________ Job Title: Reports to: Education/Experience Required Goals/Objectives of Position Knowledge/Skills Required Physical Requirements Special Problems/Hazards Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản