Biểu mẫu " Phiếu bổ sung thuyết minh đề tài"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
105
lượt xem
13
download

Biểu mẫu " Phiếu bổ sung thuyết minh đề tài"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Phiếu bổ sung thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Phiếu bổ sung thuyết minh đề tài"

  1. Maãu 1.3 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM PHIẾU BỔ SUNG THUYẾT MINH ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ 1. Tên đề tài :.............................................................................................................................. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 2. Mã số đề tài :.......................................................................................................................... 3. Họ và tên, học vị, chức danh khoa học của chủ nhiệm đề tài : ....................................................................................................................................................... 4. Cơ quan chủ trì :..................................................................................................................... 5. Những thay đổi về nội dung nghiên cứu hoặc tên đề tài : ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 6. Những thay đổi về tiến độ, thời gian nghiên cứu và các thay đổi khác : ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Ngày . . . tháng . . . năm 200. . . Ngày . . . tháng . . . năm 200. . . Ngày . . . tháng . . . năm 200. . . Cơ quan chủ quản duyệt Cơ quan chủ trì Chủ nhiệm đề tài TL. BỘ TRƯỞNG KT. HIỆU TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÓ HIỆU TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN TS. Huỳnh Thanh Triều Nguyễn Văn A
Đồng bộ tài khoản