Biểu mẫu " Phiếu đề nghị"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
376
lượt xem
60
download

Biểu mẫu " Phiếu đề nghị"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Phiếu đề nghị"

  1. Mẫu số : 01/LS CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ PHIẾU ĐỀ NGHỊ Kính gửi : Cục Lãnh sự ­ Bộ Ngoại giao 1. Họ và tên người nộp hồ sơ : ............................................................................ 2. Số CMT/Hộ chiếu số :.............................Ngày cấp :........................................     Nơi cấp : .......................................................................................................... 3. Điện thoại (cố định/di động) : .......................................................................... 4. Địa chỉ : ........................................................................................................... 5. Hồ sơ gồm : ..................................................................................................... ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 6. Hồ sơ nói trên sẽ sử dụng tại nước : ................................................................ 7. Mục đích sử dụng :  ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu  trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của những hồ sơ trên. Hà Nội, ngày ........ tháng ..... năm 2004 Người nộp hồ sơ (Ký và ghi rõ họ tên)
Đồng bộ tài khoản