Biểu mẫu " Phiếu kê mua hàng"

Chia sẻ: duysuong1204

Biểu mẫu " Phiếu kê mua hàng"

Nội dung Text: Biểu mẫu " Phiếu kê mua hàng"

Đơn vị: ................................
Bộ phận: .............................
PHIẾU KÊ MUA HÀNG
Ngày tháng năm 200
Quyển số: …………………………
Số: ………………………..

Họ tên người bán: ................................................................................ Nợ: ...................................
Địa chỉ: ................................................................................................. Có: ...................................
Họ tên người mua: ....................................................................................................................................
Bộ phận (phòng ban): ...............................................................................................................................
Hình thức thanh toán: ................................................................................................................................

STT Tên, quy cách, phẩm chất vật tư, Đơn Số Đơn giá Thành tiền
hàng hoá, dịch vụ vị lượng
Cộng

Tổng số tiền (viết bằng chữ): ..................................................................................................................
Ghi chú: .....................................................................................................................................................

NGƯỜI DUYỆT MUA KẾ TOÁN TRƯỞNG NGƯỜI MUA
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản