Biểu mẫu "Phiếu yêu cầu bổ túc hồ sơ"

Chia sẻ: Nguyen Tien Dat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
155
lượt xem
15
download

Biểu mẫu "Phiếu yêu cầu bổ túc hồ sơ"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu "Phiếu yêu cầu bổ túc hồ sơ"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu "Phiếu yêu cầu bổ túc hồ sơ"

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc CÔNG TY QUẢN LÝ KINH DOANH NHÀ/  HỘI ĐỒNG BÁN NHÀ Ở QUÂN KHU 7  HOẶC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)... CÔNG TY QUẢN LÝ NHÀ     Số :____/_______ PHIẾU YÊU CẦU BỔ TÚC HỒ SƠ 1 Kính gửi :  Ông Bà)...................................................................... Công ty ..................................... quận (huyện)2......................................... nhận được đơn đề ngày........ tháng......năm........  đề nghị mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước của Ông/Bà :.................sinh năm…… Chứng minh nhân dân số :......…do :............cấp ngày .......tháng…….năm……… Địa chỉ thường trú :.....................đường :...................................................... phường (xã, thị trấn) :........................quận (huyện) :..................................... Để Công ty .........................................................2 có đủ cơ sở giải quyết, đề  nghị Ông/Bà vui lòng bổ túc các giấy tờ sau : ­ ­ ­ Trân trọng. Lưu ý: Nếu quá 30 ngày từ khi phát hành Giấy báo này mà Ông/Bà không bổ   sung   hồ   sơ   theo   hướng   dẫn   trên   thì   Công   ty   ........................   quận   (huyện).................. buộc lòng phải chuyển hồ sơ lưu trữ theo quy định. 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58/2004/ QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố 2 Công ty Quản lý nhà quận (huyện), thành phố hoặc Hội đồng bán nhà Quân khu 7, tùy theo cấp có thẩm quyền quản lý căn nhà đó 2  
  2.              GIÁM ĐỐC CÔNG TY ......................................................................... 2 2
Đồng bộ tài khoản