BIỂU MẪU " Phông (font) chữ, cỡ chữ, kiểu chữ ghi trên Giấy chứng nhận Đầu tư Phụ lục IV-3"

Chia sẻ: trannhu

Bảng Hướng dẫn cách trình bày Phông (font) chữ, cỡ chữ, kiểu chữ ghi trên Giấy chứng nhận Đầu tư

Nội dung Text: BIỂU MẪU " Phông (font) chữ, cỡ chữ, kiểu chữ ghi trên Giấy chứng nhận Đầu tư Phụ lục IV-3"

Phụ lục IV-3
Phông (font) chữ, cỡ chữ, kiểu chữ ghi trên Giấy chứng nhận Đầu tư

Phông (font) Cỡ
TT Thành phần thể thức Kiểu chữ Ví dụ
chữ chữ
Tiêu đề .VnTime H 13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
1 Đậ m
.VnTime 13 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tên cơ quan cấp .VnTimeH 13 Đậ m ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH .....
2

Tên Giấy chứng nhận GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
3 .VnTimeH 13 Đậ m
Điều.. Điều 1
4 .VnTime 14 Đậ m
Tên doanh nghiệp CÔNG TY TNHH…
5 .VnTimeH 13 Đậ m
Các nội dung ghi trong .VnTime
6 14 Thường
Giấy chứng nhận
7 Phạm Thanh Bình
Tên thành viên Công ty .VnTime 14 Đậ m
Thể thức đề ký .VnTimeH 13 Đậ m TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH/....
8
CHỦ TỊCH
9 Họ tên người ký .VnTime 14 Đậ m Đặng Văn ....
Thường và nghiêng Đăng ký lần đầu, ngày...... tháng....... năm ......
Ngày cấp .VnTime 14 Đăng ký thay đổi lần thứ: ...... ngày...... tháng... năm.......
10
Đăng ký lại lần thứ:.....ngày...... tháng..... năm.......
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản