BIỂU MẪU " PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG- MẪU SỐ 2"

Chia sẻ: doxuan

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động được Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản