Biểu mẫu " Quyết định"

Chia sẻ: TÚ DƯƠNG NGỌC | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
249
lượt xem
38
download

Biểu mẫu " Quyết định"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Về việc: Ban hành và áp dụng thử Quy định về tiền lương và các chế độ cho Bộ phận sản xuất, Đóng gói vận chuyển và Quản lý chất lượng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Quyết định"

  1. EUROWINDOW JSC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /2009/EW -------------- Hà Nội, ngày tháng năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Về việc: Ban hành và áp dụng thử Quy định về tiền lương và các chế độ cho Bộ phận sản xuất, Đóng gói vận chuyển và Quản lý chất lượng TỔNG GIÁM ĐỐC ­ Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty; ­ Căn cứ yêu cầu thực tế. Theo đề nghị của ông Phó TGĐ phụ trách SX&VT; ­ Được sự đồng ý của Chủ tịch HĐQT. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Ban hành và áp dụng thử “Quy định về tiền lương và các chế độ cho Bộ phận sản xuất, Đóng gói vận chuyển và Quản lý chất lượng” kèm theo “Hệ thống đơn giá tiền lương trong sản xuất” trong thời gian 03 tháng kể từ ngày 01/11/2009 đến hết ngày 31/01/2010 (Chi tiết đính kèm). Điều 2: Giao cho ông Phó TGĐ phụ trách SX&VT tổ chức áp dụng tại 3 nhà máy, theo dõi thực hiện từng tháng để chủ động điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế ( nếu có bất cập). Hết thời gian áp dụng thử báo cáo TGĐ để quyết định ban hành và áp dụng chính thức. Điều 3: Các ông/bà: Giám đốc nhân sự, GĐ Tài chính & Kế toán trưởng, PTGĐ phụ trách SX&VT và Giám đốc các Nhà máy thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/11/2009. Nơi nhận: TỔNG GIÁM ĐỐC - Chủ tịch HĐQT (báo cáo); - Như Điều 3 (để t/hiện); - Lưu HC. NGUYỄN CẢNH HỒNG

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản