Biểu mẫu"Quyết định cho thôi việc"

Chia sẻ: giangltg

Biểu mẫu về quyết định cho thôi việc (dành cho các tổ chức kinh tế)

Nội dung Text: Biểu mẫu"Quyết định cho thôi việc"

[TÊN ĐƠN VỊ] CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: [SỐ QĐ] Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi việcGiám đốc Công ty TNHH [TÊN CÔNG TY]

- Căn cứ Bộ Luật lao động;
- Căn cứ Hợp đồng lao động ký ngày [NGÀY];
- Xét Đơn xin nghỉ việc của Ông (bà) [TÊN];

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay cho Ông (bà) [TÊN], [CHỨC VỤ] được nghỉ việc kể từ
ngày [NGÀY];
Điều 2. Ông (bà) [TÊN] và các Ông (bà) Phó giám đốc hành chính và
các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

-

-
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản