Biểu mẫu " Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
5.501
lượt xem
272
download

Biểu mẫu " Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ"

  1. [TÊN ĐƠN VỊ] CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: [SỐ QĐ] Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm cán bộ [CHỨC DANH] [TÊN CQ] - Căn cứ vào quyết định thành lập (căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày [] nếu là cơ quan dân cử); - Xét đề nghị của [TÊN] [CHỨC DANH]; - Xét phẩm chất và năng lực của cán bộ; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông (Bà) [TÊN] chức vụ [CHUC VU] [TÊN CQ]; Điều 2. Ông (bà) Chánh Văn phòng (Trưởng phòng hành chính), Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Ông (bà) [TÊN] chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. THỦ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều - Lưu văn thư

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản