BIỂU MẪU " QUYẾT ĐỊNH Về việc thanh tra (kiểm tra) thuế"

Chia sẻ: tuongvan

Mẫu quyết định về việc thanh tra thuế theo Mẫu số: 03/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản