BIỂU MẪU "QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH BẰNG HÌNH THỨC PHẠT CẢNH CÁO "

Chia sẻ: tuongvan

Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo theo Mẫu quyết định số 05

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản