BIỂU MẪU "QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH BẰNG HÌNH THỨC PHẠT TIỀN "

Chia sẻ: tuongvan

Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền theo Mẫu quyết định số 06

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản