Biểu mẫu "Sổ Cái"

Chia sẻ: havang

Sử dụng mẫu này để ghi chép các giao dịch trong tháng.

Nội dung Text: Biểu mẫu "Sổ Cái"

 

  1. Ghi chép sổ cái Tháng _______________________________ General Ledger Number _______________________________ Tài khoản Số tài Tài khoản Số tài Ngày bên nợ khoản Số tiền bên có khoản Số tiền Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản