Biểu mẫu " Sổ chi tiết bán hàng"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
2.771
lượt xem
501
download

Biểu mẫu " Sổ chi tiết bán hàng"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Sổ chi tiết bán hàng"

  1. SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Từ ngày.............Đến ngày..................... Mã hàng :...........................Tên hàng......................................... Ngày Số Loại Diễn giải Số  Đơn  Thành  Giảm  Số  Giá trị  Thuế  Giá  lượng  giá tiền giá lưọng  trả lại trong  vốn bán trả lại doanh thu Cộng : Tổng cộng :
Đồng bộ tài khoản